EEEEK Χίου

Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Χίου

Αρχική > Γεν. Μαθήματα
Τετάρτη 23 Μαΐου 2018

Μαθήματα Γενικής Παιδείας

   Τα μαθήματα Γενικής Παιδείας, Γλώσσα, Μαθηματικά, Κοινωνική και Επαγγελματική Αγωγή, διδάσκονται όπως ορίζεται από το Υ.Π.Ε.Π.Θ, δηλαδή 3 ώρες την εβδομάδα σε κάθε τμήμα.
    Η διδασκαλία των παραπάνω μαθημάτων αποσκοπεί στη συντήρηση κάποιων βασικών κατακτημένων δεξιοτήτων (ανάγνωσης, γραφής, αριθμητικής κτλ), αλλά και στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων του κάθε μαθητή, ανάλογα με το νοητικό του δυναμικό και τις Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες του. Τα τμήματα είναι ολιγομελή και η κατανομή των μαθητών γίνεται μετά από εκπαιδευτική αξιολόγηση, προκειμένου να υπάρχει μια σχετική ομοιογένεια στο νοητικό και το γνωστικό επίπεδό των μαθητών κάθε τάξης. Το γεγονός αυτό, ενισχύει την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας και την εφαρμογή μικροομαδικών εργασιών και δραστηριοτήτων μέσα στην τάξη.

   Δεδομένου του ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένη ύλη και βιβλία για τα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, κάθε διδακτική ώρα, κάθε μαθήματος, σε κάθε τμήμα, είναι προσαρμοσμένη ποσοτικά και ποιοτικά στις Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες των συγκεκριμένων μαθητών. Επίσης, σε κάποιους μαθητές παρέχεται και εξατομικευμένη διδασκαλία, προκειμένου να ενισχυθούν μαθησιακά εκεί που αντιμετωπίζουν περισσότερες δυσκολίες.

   Πέρα από τη θεωρητική γνώση, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην παροχή πρακτικοβιωματικής γνώσης, προκειμένου οι μαθητές μας να καταφέρουν να εφαρμόσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που κατέκτησαν, στην καθημερινή τους ζωή: π.χ εικονικές και πραγματικές αγορές, προκειμένου να χειρίζονται σωστά τα χρήματα, έκδοση σχολικής εφημερίδας για μια πιο ενδιαφέρουσα μορφή έκφρασης και παραγωγής λόγου, χρήση του διαδικτύου για ενημέρωση και ψυχαγωγία, επισκέψεις σε δημόσιες υπηρεσίες (ΕΛΤΑ, ΟΤΕ κτλ) με σκοπό την εξοικείωση με τις συναλλαγές που γίνονται εκεί.

 

ΑΠΟΨΕΙΣ...

   Στα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ υπάρχει μεγάλη ευελιξία στη διδασκαλία, κάτι που σχεδόν επιβάλλει , θα λέγαμε, η τεράστια ανομοιογένεια στο νοητικό δυναμικό και τις Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες των μαθητών που φοιτούν στα συγκεκριμένα σχολεία. Μέσα από την ολιγόχρονη αλλά και έμπρακτη εμπειρία μας στο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Χίου, έχουμε αναγνωρίσει τη σημασία της ευελιξίας στο υλικό που διδάσκεται κάθε φορά στο σχολείο μας, καθώς και στην ποικιλία των μεθόδων διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται. Παρολ' αυτά, μέσα από μια πιο κριτική ματιά, διαφαίνεται η δυσκολία και η περιπλοκότητα μιας διδασκαλίας που «αφήνεται στον καθένα»? Ο καθηγητής που πρέπει να βρίσκει καθημερινά υλικό χωρίς κανένα μπούσουλα (και χωρίς καν επιμόρφωση στην ειδική αγωγή κάποιες φορές), έρχεται αντιμέτωπος με πολλούς προβληματισμούς και ανασφάλειες. Πειραματίζεται και ανιχνεύει συνεχώς νέες προοπτικές, αλλά και νέες αδυναμίες στην ύλη και στο σύστημά του. Αναθεωρεί πρακτικές και καθιερώνει άλλες. Ανιχνεύει νέες δυνατότητες των παιδιών και γίνεται συχνά μαθητής των μαθητών του...

   Χωρίς πεσιμιστική διάθεση και με μόνη πρόθεση να μοιραστούμε τους προβληματισμούς μας, παραθέσαμε αυτές τις απόψεις και είμαστε ανοιχτοί, μέσα από την ιστοσελίδα μας, σε κάθε επικοινωνία με συναδέλφους και γονείς μαθητών από όλη την Ελλάδα. Σίγουρα θα είχε τεράστιο ενδιαφέρον μια ουσιαστική ανταλλαγή εμπειριών, προβληματισμών, απόψεων και προτάσεων για την λειτουργία των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ..

back to top